Otzi Iceman guy who lived more than 5000 years ago also suffered from obesity and diabetes like modern people today

W.Minh Tuan-summarized from sources around the world

We all probably know the famous Otzi Iceman, who lived more than 5000 years ago, whose  frozen body was discovered in the Northern Italian Alps on September 19, 1991, in the Otzi region, near the city of Bolzano, Tyrol province, bordering Austria, discovered by two German climbers. Continue reading “Otzi Iceman guy who lived more than 5000 years ago also suffered from obesity and diabetes like modern people today”

Anh chàng Otzi Iceman sống cách đây hơn 5000 năm cũng bị bệnh béo phì và đái đường như con người hiện đại ngày nay

W.Minh Tuan-tổng hợp từ các nguồn tin trên thế giới

Chúng ta có lẽ ai cũng biết anh chàng Otzi Iceman nổi tiếng, sống cách đây hơn 5000 năm, mà xác ướp lạnh của ông ấy được phát hiện tại vùng núi Alps phía Bắc nước Italia vào ngày 19 tháng 9 năm 1991, vùng Otzi, gần thành phố Bolzano, tỉnh Tyrol, giáp với biên giới nước Austria, do 2 nhà leo núi Đức phát hiện. Continue reading “Anh chàng Otzi Iceman sống cách đây hơn 5000 năm cũng bị bệnh béo phì và đái đường như con người hiện đại ngày nay”

The Americans seemed happy when the Russians failed to launch the Luna-25 spacecraft to the moon in August 2023

W.Minh Tuan

On August 11, 2023, the Russians launched the Luna-25 spacecraft to the moon, weighing 1605 kg, scheduled to August 21, after 10 days of flight, will land on the moon’s south pole. But it did not land lightly, instead, it crashed to the moon unexpectedly, and lost all signal. Continue reading “The Americans seemed happy when the Russians failed to launch the Luna-25 spacecraft to the moon in August 2023”

Người Mỹ có vẻ vui mừng khi người Nga thất bại phóng tầu vũ trụ Luna-25 lên mặt trăng tháng 8 năm 2023

This Chinese vilage is located near Amur Oblast, where Russia launched Luna 25 on August 11, 2023

W.Minh Tuấn

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, người Nga phóng tàu vũ trụ Luna-25 lên mặt trăng, nặng 1605 kg, dự kiến ngày 21 tháng 8, sau 10 ngày bay, sẽ hạ cánh xuống mỏm cực Nam của mặt trăng. Nhưng nó đã không hạ cánh nhẹ nhàng, mà rơi bộp xuống mặt trăng ngoài dự kiến, và mất toàn bộ tín hiệu. Continue reading “Người Mỹ có vẻ vui mừng khi người Nga thất bại phóng tầu vũ trụ Luna-25 lên mặt trăng tháng 8 năm 2023”

Let Mr Biden get the 5th, 6th, 7th and 8th shots of new vaccines of Moderna, Pfizer, BioNtech SE, and of the Novavax

W.Minh Tuan

In August 2023, vaccine companies again launched new advertisements for new vaccines, which are more effective against Covid-19, against “new variants”.

The American company Moderna has released a new ad that the new moderna vaccine will be able to help people fight several new variants of Covid-19, more effectively.

The American press reported that “the vaccine significantly boosted levels of antibodies that target the EG.5 and FL.1.5.1 variant”.

But Moderna stops short at variant XBB.1.5. Continue reading “Let Mr Biden get the 5th, 6th, 7th and 8th shots of new vaccines of Moderna, Pfizer, BioNtech SE, and of the Novavax”

Hãy để ông Biden tiêm mũi thứ 5, 6, 7, 8,,, vắc xin mới của Moderna, Pfizer, BioNtech SE, Novavax,,,

W.Minh Tuan

Tháng 8 năm 2023, các công ty sản xuất vaccine lại đưa ra các quảng cáo mới về vaccine mới, hiệu quả tốt hơn chống Covid-19, chống “new variants”.

Công ty Moderna của Mỹ đưa ra quảng cáo mới rằng loại vaccine moderna mới sẽ có khả năng giúp người ta chống được vài loại variants mới của Covid-19, hiệu quả hơn.

Báo chí Mỹ đưa tin “the vaccine significantly boosted levels of antibodies that target the EG.5 and FL.1.5.1 variant. But Moderna stops and variant XBB.1.5.

The Food and Drug Administration of America advices drugmakers to produce vaccines targeting at XBB.1.5 variant, not at EG.1.5, not FL.1.5.1. Continue reading “Hãy để ông Biden tiêm mũi thứ 5, 6, 7, 8,,, vắc xin mới của Moderna, Pfizer, BioNtech SE, Novavax,,,”

Ngồi nhiều rất có hại cho sức khỏe

General Mc Arthur, why not stand up?

W.Minh Tuan (Tổng hợp từ các báo)

Ngồi quá nhiều trong thời gian dài có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, và gia tăng nguy cơ mắc những bệnh mãn tính như tim mạch, thoái hóa, mắt, xương khớp.

Ngồi lâu hàng giờ liền là một thói quen không tốt tới sức khỏe. Theo một nghiên cứu cho thấy 50-70% số người dành 6 giờ hoặc hơn cho việc ngồi trong một ngày. Ngồi quá nhiều sẽ gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, xương khớp, tiêu hóa, mắt,… Continue reading “Ngồi nhiều rất có hại cho sức khỏe”

Long time sit down causes a lot of diseases

Why not stand up?

W.Minh Tuan

(Compiled from news around the world)

Sit down for a long time has bad effects on health, and increases the risk of chronic diseases such as cardiovascular, degenerative, eye, bone and joint diseases.

According to a study, 50-70% of people in the world spend 6 hours or more sitting in a day.

Sitting too much will increase the risk of diseases of the heart, bones, joints, digestion, eyes, … Continue reading “Long time sit down causes a lot of diseases”

Ba người lính Mỹ anh hùng Thompson, Colburn, Andreotta trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968

Ba người lính Mỹ anh hùng Thompson, Colburn, Andreotta trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968.

W.Minh Tuan

Dư luận thế giới biết nhiều về vụ thảm sát Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16 tháng 3 năm 1968, nhưng ít người biết đến 3 người Mỹ dũng cảm đã cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát này, và đã cố gắng cứu sống nhiều người VN trong vụ thảm sát đó.

Đó là hạ sĩ Thompson, hạ sĩ Colburn, và phi công Andreotta. Continue reading “Ba người lính Mỹ anh hùng Thompson, Colburn, Andreotta trong vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968”

Good American soldiers, three heroic American soldiers Thompson, Colburn, Andreotta in the My Lai massacre in 1968

W.Minh Tuan

The world public knows a lot about the My Lai massacre, Quang Ngai province on March 16, 1968, but few people know about the 3 brave Americans who tried to stop this massacre, and tried to save many Vietnamese lives in that massacre.

They were Corporal Thompson, Corporal Colburn, and pilot Andreotta. Continue reading “Good American soldiers, three heroic American soldiers Thompson, Colburn, Andreotta in the My Lai massacre in 1968”

How did the wrong treatment of blood transfusion kill US President George Washington? Vaccines are just as the same wrong

W.Minh Tuan

In a book titled The Complete Book of Presidents of the United States, author Bill Yenne, published by Zenth Press in 2016, wrote about the death of President George Washington, the first President of the United States of America as follows:

On December 12, 1799, Washington fell ill while inspecting his possessions during a blizzard and died two days later at the age of 67. The actual cause of his death was the subject of speculation, guess, although the draw blood out of body, when it was a common treatment, is believed to have caused the death of the president, because about half of his blood was drained out in a short period of time. “ Continue reading “How did the wrong treatment of blood transfusion kill US President George Washington? Vaccines are just as the same wrong”

Cách chữa bệnh trích máu sai lầm đã giết chết tổng thống Mỹ George Washington như thế nào? Vaccine cũng sai lầm như vậy.

W.Minh Tuan

Trong cuốn sách có tiêu đề “Cuốn sách hoàn chỉnh về các Tổng thống Hoa Kỳ”, tác giả Bill Yenne, do Zenth Press xuất bản năm 2016, đã viết về cái chết của tổng thống George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như sau:

“Vào ngày 12 tháng 12 năm 1799, Washington bị ốm khi đang kiểm tra tài sản của mình trong một trận mưa tuyết và qua đời hai ngày sau đó ở tuổi 67. Nguyên nhân thực sự của cái chết của ông là chủ đề của suy đoán, mặc dù việc trích máu, khi đó là một cách chữa bệnh phổ biến, được cho là đã gây nên cái chết của tổng thống, bởi vì khoảng một nửa lượng máu của ông ấy đã bị trích cho chảy ra hết trong một khoảng thời gian ngắn. “ Continue reading “Cách chữa bệnh trích máu sai lầm đã giết chết tổng thống Mỹ George Washington như thế nào? Vaccine cũng sai lầm như vậy.”

Người Ukraine: Thắng không kiêu, bại không nản-bạn sẽ chiến thắng

This big ship is good target for drone, missiles, commandos-special forces,,,

W.Minh Tuấn

Cái chân lý “Thắng không kiêu, bại không nản” đúng trong mọi cuộc chiến tranh. Khi 1 bên thắng dễ sinh ra kiêu căng, coi thường kẻ địch, chủ quan, khinh địch, đánh giá thấp kẻ địch, và khi đó rất dễ bị thất bại.

Và khi 1 bên bị thất bại tạm thời, thì dễ sinh ra chán nản, thất vọng, mất hết mọi tinh thần chiến đấu, mất hết mọi nhuệ khí, và khi đó sự thất bại hoàn toàn sẽ rất dễ xảy ra. Continue reading “Người Ukraine: Thắng không kiêu, bại không nản-bạn sẽ chiến thắng”

Ukrainians people: Victory is not arrogant, defeat is not discouraged

W.Minh Tuan

The truth “Victory is not arrogant, defeat is not discouraged” is true in all wars. When one side wins, it is easy to produce arrogance, despise the enemy, be subjective, looks down on the enemy, underestimate the enemy, and then it is easy to fail.

And when one side is temporarily defeated, it is easy to be depressed, disappointed, lose all fighting spirit, lose all morale, and then complete defeat will be very likely. Continue reading “Ukrainians people: Victory is not arrogant, defeat is not discouraged”

Japanese vending machines produce diseases and most plastic bottle waste, tin cans in the world

W.Minh Tuan

Japan’s population is about 123 million people, but Japan has more than 5 million vending machines to sell water bottles, tea bottles, coffee, softdrink, milk, milk tea, icecream.

Currently, Japanese people almost rarely drink tap water from public taps, from the faucets in their kitchens. Most Japanese drink water bought from vending machines.

On average, around 23 Japanese people have 1 vending machine, and the Japanese used to be very proud of that. Continue reading “Japanese vending machines produce diseases and most plastic bottle waste, tin cans in the world”

Máy vending machines ở Nhật thải ra nhiều bệnh tật, và rác thải chai nhựa plastic, lon nhôm nhiều nhất thế giới

Vending machines in Tokyo the capital of Japan.

W.Minh Tuan

Dân số Nhật có khoảng 123 triệu người, nhưng nước Nhật có tới hơn 5 triệu máy vending machines để bán các loại chai nước, chai nước chè, coffee, softdrink, milk, milk tea, icecream,,,.

HIện nay, người Nhật hầu  như rất ít uống nước máy từ vòi nước công cộng, vòi nước ở nhà bếp của họ. Hầu hết người Nhật uống nước mua từ máy vending machines.

Bình quân 23 người Nhật có 1 máy vending machines, và người Nhật đã từng rất tự hào về điều đó. Continue reading “Máy vending machines ở Nhật thải ra nhiều bệnh tật, và rác thải chai nhựa plastic, lon nhôm nhiều nhất thế giới”

Đôi khi, nước Mỹ không có công lý

W.Minh Tuấn

Tôi vẫn từng ngưỡng mộ nước Mỹ là nước dân chủ, tự do nhất thế giới. Họ giàu mạnh nhất thế giới, họ có nhiều nhà khoa học nhận được giải Nobel nhất thế giới, họ có nhiều công ty lớn nhất thế giới, họ có nhiều trường đại học danh tiếng nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người cảu người dân Mỹ cũng gần cao nhất thế giới.

Thế nhưng dần dần tôi nhận ra rằng nước Mỹ không hoàn toàn tuyệt vời như tôi đã từng nghĩ. Continue reading “Đôi khi, nước Mỹ không có công lý”

Sometime, America has no justice

W.Minh Tuan

I have always admired America as the most free and democratic country in the world. They are the richest in the world, they have the most Nobel laureates in the world, they have some of the biggest companies in the world, they have the most prestigious universities in the world, their per capita income of American citizens are also near the tallest in the world.

But gradually I realized that America was not quite as great as I had thought. Continue reading “Sometime, America has no justice”

Bạn chớ có quá tin tưởng ở các bác sỹ và các loại thuốc chữa bệnh. Các bác sỹ ngu và các loại thuốc có thể gây hại cho bạn

Going outdoor is better than going to doctors and medicine shops

W.Minh Tuấn

Tôi có một người bạn là người Nhật, anh ấy có 3 người con, 2 trai, một gái. Cậu bé rất khỏe mạnh, hay cười, hoạt bát, thông minh. Tất cả gia đình anh bạn của tôi đã đến nhà tôi nhiều lần, họ rất thích thú.

Một hôm, bạn tôi nói do con trai anh ấy hiếu động, hoạt động quá thể, nên anh ấy đã đưa cháu vào vào bệnh viện kiểm tra, sau đó bác sĩ cho cháu bé uống thuốc, dặn uống thuốc hàng ngày sẽ yên tĩnh hơn. Continue reading “Bạn chớ có quá tin tưởng ở các bác sỹ và các loại thuốc chữa bệnh. Các bác sỹ ngu và các loại thuốc có thể gây hại cho bạn”

Drugs called Cures medicines can do you more harm than you think

Enjoy outdoor is more healthy

W.Minh Tuan

I have a friend who is Japanese, he has 3 children, 2 boys and a girl. The boy is very healthy, smiling, active, intelligent. All my friend’s family have come to my house many times, they are very interested.

One day, my friend said because his son was hyperactive and overactive, so he took him to the hospital to check, then the doctor gave him medicine, told him to take medicine every day to be quieter more. Continue reading “Drugs called Cures medicines can do you more harm than you think”

Tại Lễ kỷ niệm chiến trường Gettysburg năm 1863, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Lincoln nói về “Chính phủ của dân, do dân, vì dân”

W.Minh Tuan

Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln là vị Tổng thống vĩ đại nhất trong tất cả các Tổng thống Mỹ, là vị tổng thống đã lãnh đạo miền Bắc nước Mỹ chiến thắng trong cuộc Nội chiến Bắc- Nam năm 1861-1865.

Sau khi nội chiến Bắc-Nam kết thúc có lợi cho phía miền Bắc, một kẻ ủng hộ miền Nam đã ám sát ông Lincoln vào năm 1865.

Xếp thứ hai là Tổng thống George Washington, là vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, năm 1789-1797. Continue reading “Tại Lễ kỷ niệm chiến trường Gettysburg năm 1863, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ Lincoln nói về “Chính phủ của dân, do dân, vì dân””

At the Gettysburg battlefield Celebration in 1863, the 16th President of the United States Lincoln spoke of “Government of the people, by the people, for the people”

W.Minh Tuan

The 16th President of the United States, Abraham Lincoln, was the greatest of all American presidents, the president who led the North to victory in the North-South Civil War in 1861-1865. After the North-South Civil War ended in favor of the North, a Southern supporter assassinated Mr. Lincoln in 1865.

In second place is President George Washington, who was the first President of the United States, in 1789-1797. Continue reading “At the Gettysburg battlefield Celebration in 1863, the 16th President of the United States Lincoln spoke of “Government of the people, by the people, for the people””

Nhiều cử tri My sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, không phải vì ông Trump hoàn hảo, mà vì Biden là người nhàm chán

W.Minh Tuấn

Năm tới 2024 sẽ là ngày bầu cử của người Mỹ để chọn ra vị Tổng thống thứ 47 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Cho đến thời điểm hiện tại, tháng 8 năm 2023, cựu Tổng thống Donald Trump đang là ứng cử viên dẫn đầu trong số các ứng cử viên khác, cho dù ông Trump đã bị 3 cáo trạng về những hành vi sai trái của mình trong quá khứ. Continue reading “Nhiều cử tri My sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, không phải vì ông Trump hoàn hảo, mà vì Biden là người nhàm chán”

Many American voters will vote for Mr. Trump, not because Mr. Trump is perfect, but because Biden is boring

W.Minh Tuan

Next year 2024 will be the American election day to choose the 47th President of the United States of America.

As of now, August 2023, former President Donald Trump is the leading candidate among other candidates, even though Mr. Trump has been charged with 3 charges of his misconduct in the past. Continue reading “Many American voters will vote for Mr. Trump, not because Mr. Trump is perfect, but because Biden is boring”